Åpenhetsloven
Redegjørelse for aktsomhetsvurdering av menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i egen virksomhet og i leverandørkjeden
Les mer

Introduksjon og bakgrunn

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Hovedformålet med loven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Loven skal også sikre at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer sin menneskerettighetsrisiko.

Åpenhetsloven forplikter Coast Seafood AS og Coast sine datterselskap (Coast-gruppen) til å:

Utføre aktsomhetsvurderinger

i samsvar med OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Redegjøre for vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger

Knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Svare på informasjonsforespørsler fra allmennheten

Coast har siden lovens ikrafttredelse jobbet systematisk med å etablere et helhetlig system for å ivareta hensyn til menneskerettigheter og arbeidsforhold i vår virksomhet leverandørkjede og med våre forretningspartnere.

Vi er opptatt av å bygge langvarige tillitsbasert forhold basert på profesjonell ekspertise og integritet, og ønsker gjennom vår årlige redegjørelse å vise åpenhet rundt vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne redegjørelsen beskriver våre retningslinjer og rutiner for å håndtere risiko knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, hvilke vesentlige risikoer vi har identifisert og tiltak vi har iverksatt som følge av våre identifiserte risikoområder.

Redegjørelsen omfatter perioden 1.1.2022-31.12.2022

Vår virksomhet og driftsområde

Coast Seafood er et norsk sjømatselskap som er spesialisert på markedsføring, salg og eksport av norsk laks og ørret til det globale markedet.

Coast Seafood ble grunnlagt i 1994 og tilbyr i dag en rekke sjømatprodukter av høy kvalitet til 400 kunder i 80 land verden rundt. Coast eksporterer rundt 100 000 tonn sjømat årlig.

Coast-gruppen har hovedkontor i Måløy, avdelingskontor i Bergen, Stryn og Haugesund og datterselskap i Tromsø, Oslo Gardermoen og Boston i USA.

Sotra Fiskeindustri ble en del av Coast Gruppen i 2021.

Ved årsskifte 2022/2023 kjøpte Coast 100% av aksjene i det danske lakseforedlingsselskapet Vega Sea A/S (“Vega”). Organisasjonskartet under viser konsernets oppbygning og organisering pr. 30.6.2023.

Coast Seafood group structure (2023)

Coast Seafood AS

Henvendelse - slakt
Personvern innstillinger
Når du besøker nettstedet vårt, kan det lagre informasjon gjennom nettleseren din fra spesifikke tjenester, vanligvis i form av informasjonskapsler. Her kan du endre personvernpreferansene dine. Det er verdt å merke seg at blokkering av enkelte typer informasjonskapsler kan påvirke opplevelsen av besøk på nettstedet. Les mer

Vår nettside bruker informasjonskapsler, hovedsakelig fra tredjepartstjenester. Bestem personvernpreferanser og/eller godta vår bruk av informasjonskapsler.